• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Najwyższej jakości towar pakowniczy, dla zakładów produkcyjnych a także klientów indywidualnych

Regulacja prawna zmienia się niemal cały czas – obecnie zdajemy sobie sprawę z tego, jak to wygląda, a jakim sposobem sprawy oraz spory prawne wyglądały wcześniej? Kiedyś proces rozpoczynał się skargą powoda zwaną żałobą a wniesioną przez sędziego. Pozew było to oficjalne wezwanie na sprawę do sądu przez komornika z laską sędziego. Formy uprzywilejowane pozwalały na pozwy z pieczęcią lub ewentualnie pierścieniem władcy, pozew utrwalony na piśmie opatrzony pieczątką książęcą, jaki w XV stał się obowiązkowy. W XIV wieku pozew oferował woźny w asyście świadków zachowując dla siebie kopię pozwu i dopełniając wpisu do ksiąg grodzkich. Proces kończyło globalne ogłoszenie wyroku. Wyrok z początku był tylko ustny, w XIII w. na koszt strony i jej żądanie wydawano go w odmianie pisemnej potwierdzając go pieczęcią księcia i asesorów. W XIV w. wyrok zaczęto wpisywać do ksiąg, a stronom wydawano za odpłatą wyciąg z nich – dziś wygląda to inaczej, co potwierdza ANCHOR. Formami wyroku prawomocnego była klauzula którą sąd zobowiązywał przegrywającego do wiecznego milczenia lub zakład w wskazanej sumie ustanowiony przez monarchę za powtórne wszczęcie sprawy. Proces oraz jego długość była zależna od winy, co zresztą pracuje w dalszym ciągu.

1. Artykuł

Categories: Nieruchomości

Comments are closed.